Условия за ползване

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт www.babyrental.bg

Моля, внимателно прочетете Общите условия на тази страница, тъй като всяко използване на този уеб сайт означава, че сте съгласни с Общите условия, представени тук.

1. Определения и Закон
Термините "babyrental", ''ние'', ''нашата'' се отнасят до BABYRENTAL-Елиъс Бо ЕООД (юридическо наименование), и се използват по най-подходящ начин, в зависимост от контекста. ''Клиентът'', ''вие'', ''вашата'' се отнасят до всяко физическо лице, фирма или обществен орган, който има достъп и / или използва този сайт. Условията по сключените договори се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България.

2. Сключване на договор
Ние - babyrental (Елиъс Бо ЕООД) - даваме под наем и продаваме наличните продукти в www.babyrental.bg. Клиентът наема или купува нашите продукти. За сключване на договор Клиентът предоставя доброволно на babyrental лична информация, която може да включва: имена, адрес, имейл адрес, телефон и други данни. Договорът между Клиента и babyrental се счита сключен и влиза в сила, след като Клиентът финализира поръчката си през сайта и съответно приеме настоящите Общи условия. След сключването на договора Клиентът ще получи имейл за потвърждение от babyrental с всички детайли на поръчката.

3. Съдържание на сайта
www.babyrental.bg е предназначен само за лично ползване.
Забранено е да се възпроизвежда, разпространява или съхранява съдържанието на www.babyrental.bg за цели, различни от описаните от нас, без предварително писмено съгласие. Babyrental си запазва правото да променя по всяко време информацията, представена на сайта, засягаща продукти, цени, промоции, търговски условия и услуги. Ние правим всичко възможно, за да се гарантира, че информацията предоставена на сайта не съдържа някакви печатни грешки или ако се появят такива, ние ще ги коригираме своевременно. В случай, че предоставената информация не съвпада с характеристиките на дадения продукт, Клиентът има право да се откаже след предварително уведомление. Описанието на продуктите и посочените цени подлежат на промяна без предизвестие.

4. Он-лайн поръчка
За да наемете и/ или закупите чрез www.babyrental.bg, трябва да въведете вашите лични данни или да се регистрирате като Клиент чрез попълване на онлайн формуляра или да ни изпратите вашата заявка на електронната ни поща: info@babyrental.bg. След като се регистрирате, добавете всички стоки, които желаете да наемете и/ или закупите във виртуалната пазарска количка. Необходимо е да следвате всички стъпки за успешно завършване на поръчката. Валидиране на поръчката за наем и/ или покупка предполага, че Клиентът е прочел и приема Общите условия на www.babyrental.bg. Данните, въведени в сайта на babyrental са доказателство за сделката, извършена между babyrental и Клиента. Всички данни и документи се архивират и са достъпни, когато е необходимо. След като Клиентът премине през всички стъпки, на електронната му поща ще бъде изпратено потвърждение. Ако има невярно въведена информация, имате възможност да направите необходимите промени или да анулирате резервацията.

5. Наличност на продуктите
За да проверите, дали желаният от вас продукт е наличен, моля, въведете вашите дати в календара, който може да намерите към всеки един предлаган от нас продукт. Моля направете проверката преди да финализирате поръчката си и да извършите плащане. Резервация на продуктите онлайн може да бъде извършена най-късно 5 (пет) дни преди началната дата на наема. Ако продуктът, който искате да наемете и/ или закупите ви трябва по-рано от изисканите от нас до 5 (пет) дни предварителна резервация, моля свържете се с нас чрез електронната ни поща (info@babyrental.bg) или по телефона. Моля, имайте предвид, че в някои случаи се изисква допълнителна такса от 20 лв. (двадесет лева) за поръчки в последния момент.

6. Цени
Посочените цени на сайта www.babyrental.bg са в български лева и включват ДДС. Плащането на пълния размер на дължимата от Клиента цена за наетите и/ или закупените продукти трябва да бъде извършено към Елиъс Бо ЕООД (babyrental) в момента на резервацията и включва: наем за съответения период и/ или стойността на продукта при покупка, такса за доставка и връщане на наетия продукт от/ до адрес на клиента, както и депозит при наем. Ако има доплащания, валидни при специфични условия, предварително уговорени с Клиента, то те могат да се заплатят впоследствие. Цените на сайта на babyrental са валидни в границите на Република България. Цените на уебсайта ни са валидни за всички поръчки, направени до 5 (пет) дни преди началната дата на наем. Продуктите, които отдаваме под наем са с цени за различни периоди: 3 дни, 4-8 дни, 9-15 дни, 16-21 дни, 22 -31 дни. Минималният период за наем на продукт е 3 дни. За всеки друг период, различен от посочените, моля свържете се с нас чрез електронната ни поща (info@babyrental.bg) или по телефона. За продукти, които желаете да наемете, но не намирате в нашия сайт, моля свържете се с нас.

7. Начини на плащане
Вашата поръчка може да бъде платена чрез:

Банков превод по сметка на:

“Елиъс Бо” ЕООД
IBAN - BG46UBBS 8888 10 000 35134
SWIFT / BIC - UBBSBGSF
В основанието за плащане, моля включете номера на поръчката.

* Таксата за превод се поема от клиента, ако преводът е извършен от чуждестранна банкова сметка!

PayPal
Плащанията чрез PayPal се извършват бързо и сигурно. Можете да направите плащане чрез PayPal, дори ако не разполагате с профил, необходимо е само да въведете данни от вашата карта. При избор за плащане чрез PayPal, Клиентът ще бъдат пренасочен към страница, през която да извърши транзакцията. Ако имате профил, може само да въведете потребителско име и парола. Ако изберете метод за плащане чрез PayPal, допълнителна такса от 1,99 € ще бъде удържана от депозита ви.


Кредитна / дебитна карта
Плащания чрез вашата кредитна или дебитна карта се извършват бързо и сигурно. При избор на този метод на плащане, ще бъдете пренасочени към сайт за сигурно плащане, където ще използвате данните от вашата кредитна / дебитна карта. Ако изберете начин на плащане с кредитна / дебитна карта, допълнителна такса от 1,99 € ще бъде удържана от депозита ви.
 

Наложен платеж

Плащането се извършва в брой, при получаване на стоката от куриер.

8. Депозит при наем
Клиентът заплаща депозит за всеки нает продукт, като гаранция за времето, в което продуктът ще бъде на негово разположение. Размерът на депозита ще ви бъде възстановен по банков път или друг разплащателен метод, след като всички наети продукти бъдат върнати и им бъде извършена проверка от нашия екип за дефекти, повреди, липси и други.

9. Загуба, Повреда, Щети, Закъснение при връщане на нает продукт
Клиентът поема пълна отговорност да върне наетия продукт в същото състояние, в което го е получил. Клиентът ще поеме разходите, ако продуктът бъде загубен или повреден по време на наемния период. Ако стойността на щетите надхвърля депозита, Клиентът следва да заплати разликата до общия размер на стойността на ремонта или да заплати пазарната цена на съответния продукт на babyrental (Елиъс Бо ЕООД). Ако наетият продукт не бъде върнат в същото състояние, в което е получен, ние си запазваме правото да задържим целия депозит или част от него, в зависимост от интервенциите, които трябва да се извършат и пропуснатите ползи за времето, в което продуктът няма да се предлага за наем. Ако наетият продукт бъде върнат на babyrental със закъснение или изобщо не бъде върнат на датата, уговорена в резервацията, ние си запазваме правото да задържим депозита и ако е необходимо да начислим допълнителни такси на Клиента, до връщане на продукта, както и да сезираме прокуратурата с оплакване за обсебване на наетото имущество. Ако наетият продукт има някаква повреда (без вина на Клиента), трябва да ни информирате своевременно на нашата електронна поща (info@babyrental.bg) или по телефона.

10. Проверка на продукта/тите
Клиентът е длъжен да провери изправността на всички наети и/ или закупени продукти, веднага след като ги е получил, да разпише приемо-предавателния протокол. Ако приемо- предавателният протокол е подписан без забележки, счита се, че наетите и/ или закупени продукти са приети в съответствие с поръчката и са в пълна изправност. Клиентът е длъжен да положи грижата за всеки продукт като го използва внимателно, безопасно и го запази чист. За всяка неизправност на нает продукт, Клиентът трябва незабавно да ни сигнализира. Клиентът не трябва да се опитва да ремонтира наетия продукт при никакви обстоятелства.

11. Доставка и взимане от адрес на Клиента
Доставката и обратното взимане на продукта от Клиента се уговарят предварително по време на процеса на резервация. Доставката се извършва от/ до офис на куриерската фирма, за да се избегнат допълнителна такси. Промени свързани с промяна на датите за доставка и/ или адресът са предмет на договорка между двете страни. Клиентът трябва да ни уведоми чрез електронната ни поща (info@babyrental.bg) най-малко 72 часа предварително за такъв или подобен вид промени. Клиентът има задължението да въведе точно и коректно датите и адресът за доставка (адресът на куриерската фирма).

Ако клиентът желае доставка до адрес, то той или негов представител трябва да бъде на уговорената дата, на съответния адрес, за да получи доставката. Ако лицето не бъде намерено на адреса за доставка, ще бъде направен нов опит или ще се уговори нов час за доставка. За всеки неуспешен опит за намиране на Клиента, ще се начислява допълнителна такса, съобразно тарифата на доставчика. Доставки не се извършват в Неделя и по време на Националните празници. Ако адресът за доставка е хотел или друго място за настаняване и Клиентът няма да присъства в момента на доставката, Клиентът е длъжен да информират служителите на хотела, че очаква доставка от Babyrental.bg (Елиъс Бо ЕООД).

Таксата за доставка зависи от града, където ще бъде получен продукта/ продуктите. Таксата може да се повиши, ако има повече от един обемен продукт за доставка (Например: количка и столче за кола) или когато е до адрес на клиента. Доплащането ще бъде удържано от депозита, след като клиентът бъде уведомен предварително! 

12. Отговорности
Babyrental ще предприеме всички разумни действия, Клиентът да получи всички наети и/ или закупени продукти в уговорения ден, но ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или последващи загуби, ако продуктът/тите не бъде/ат получен/и на посочения ден поради независещи от нас обстоятелства. Babyrental не поема отговорност за загуба или повреда на имущество или нараняване, смърт на лице/лица във всякаква форма. Всички продукти се наемат и използват от Клиента на свой собствен риск. Всички наши продукти се инспектират внимателно след всяко отдаване под наем, почистват се и се дезинфекцират. Babyrental отдава под наем детски и бебешки столчета за кола, подходящи за височината и теглото на детето ви. Към момента ние не сме сертифицирани, за да инсталираме столчета за кола в автомобила на Клиента. Ние ще ви осигурим инструкции за инсталиране на производителя към всяко столче за кола. Babyrental не носи отговорност за щети или наранявания на хора или имущество, които могат да възникнат в резултат от неправилно монтиране на столчето за кола от Клиента.

Клиент:
Клиентът не трябва да модифицира получените от нас продукти по никакъв начин. Клиентът няма право да преотдава под наем или да дава назаем наетите продукти на никого. Клиентът трябва да провери в момента на доставката, че наетите и/ или закупени продукти са същите, които е поръчал и че всички са в добро състояние. Преди употреба внимателно да прочете инструкциите, придружаващи съответния продукт и да ги спазва през целия период на използване. Да се увери, че наетите продукти са безопасни за неговото дете и може разумно да ги използва само по предназначение и в съответствие с приложените инструкции. Да не оставя детето си без надзор, докато то използва наетият продукт. Да върне всички наети продукти в състоянието, в което ги е получил със всичките им компоненти. Клиентът носи отговорност за повреди по наетите продукти и ще му бъде удържан част или целия депозит, ако има разходи, свързани с това увреждане.

13. Анулиране и удължаване периода на наем
Babyrental си запазва правото да прекрати взаимоотношенията си с Клиента, преди доставка при условие, че не е възможно да се достави оборудването на адреса, посочен от Клиента. В този случай сумата преведена по сметката на Babyrental ще бъде напълно възстановена по банков път.

Клиент:
Клиентът може да прекрати взаимоотношенията си с Babyrental до 72 часа преди датата на доставка без неустойки и сумата преведена по сметката на babyrental ще бъде върната по банков път, като таксата по превод ще бъде за сметка на Клиента. За анулации, направени по-късно от 72 часа от датата, посочена в резервацията за начална, ще има 50% неустойка от общата сума. Частичните анулации подлежат на същите условия както пълни анулации. Всички анулации трябва да бъдат получени по електронната ни поща (info@babyrental.bg). Клиентът трябва да ни уведоми най-малко 3 (три) работни дни по-рано, ако иска да удължи срока за задържане на наетия продукт. Удължаване на срока е възможно, само ако продуктът е наличен за желания период. Ако не можем да удължим срока за искания от вас период е необходимо да ни върнете наетия продукт на уговорената първоначално дата.

14. Отказ за наем или продажба
Договорът се счита автоматично прекратен, ако не е извършено плащане 5 (пет) дни преди датата на доставка.

15. Изключения
Babyrental не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на доставката на продукта, ако съществува непреодолима сила, като стачки, протести, пожари, наводнения, експлозии или други инциденти.

16. Собственост
Всички продукти, които предоставяме на нашите клиенти са собственост на Babyrental- Елиъс Бо ЕООД.

17. Защита на личните данни
Защитата на личните данни на Клиента се осъществява съгласно въведения нов регламент GDPR от 25.05.2018г. Информацията, която се събира от Клиента е следната: име и фамилия, телефон за връзка, адрес (ако се изисква доставка) и e-mail. Тази информация е необходима единствено за регистрация на поръчката и не се използва в рекламни и маркетинг сесии. Единственият инструмент, който е внедрен в сайта www.babyrental.bg е Google Analytics. За анализ и проучвания обработваме данни от бисквитки и други данни, събирани от технологии, различни от бисквитките, които могат да съдържат уникален онлайн идентификатор.

Ако Клиентът изрично ни уведоми, неговите данни няма да бъдат добавени към нашата база данни. Личните данни, предоставени от Клиента, не се разкриват на трети страни, освен куриерска фирма Спиди, която осъществява доставките. Клиентът има право на достъп до профила си по всяко време, ако желае да извърши промени или да го изтрие. Само при изрично желание от страна на Клиента babyrental изпраща информация за продуктите и услугите, които предлага чрез метода на директния маркетинг - електронна поща.

За сигурността на Клиентите ни се грижим, като използваме системата SH Protect внедрена от нашата хостинг компания.

За по- подробна информация относно ''cookies'' и защитата на лични данни, моля прочетете Защита на личните данни (GDPR)!

 

18. Приложимо законодателство
Всички поръчки и договори, сключени през сайта www.babyrental.bg са обект на българското законодателство. Споровете, произтичащи от тези договори, се разглеждат и решават от компетентния български съд. Спорове с Клиент с различна от българска националност се разглеждат и решават от съда на Република България.

19. Език
В случай на конфликт, българската версия на Общите условия се взима под внимание пред текста, преведен на други езици.

20. Промени на Общите условия
Babyrental си запазва правото да променя настоящите Общи условия, с или без предизвестие, в съответствие със своите критерии. Най-новата версия на Общите условия, публикувана на сайта, замества всички предишни версии.

Всички договори с Babyrental (Елиъс Бо ЕООД) са предмет на тези Общи условия. Изменения по тези Общи условия са валидни, единствено ако има предварителна писмено съгласие от двете страни.

Декларирам, че съм прочел настоящите Общи условия, напълно съм съгласен с всичко описано тук, приемам ги и ги подписвам без възражения.